Spørgsmål til gravsten og urnesten

Vi får ofte spørgsmål omkring gravsten og urnesten. Vi vil løbende prøve at samle dem her på siden.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 22 93 73 83 eller mail: kontakt@online-gravsten.dk 

Gravsten eller urnesten uden moms

Kan I sælge og fragte en urnesten til Grønland uden moms?

Vi kan sagtens levere en sten uden moms på Grønland eller et andet land uden for EU, men der skal påregnes et fragttillæg og en eksporterklæring på sammenlagt 600 kr. hvilket heller ikke bliver pålagt moms.
Man skal i visse modtagerlande påregne, at moms og told opkræves før man får stenen udleveret - vi kan desværre ikke beregne denne pris.
Kontakt os gerne hvis der er yderligere spørgsmål.

Levering af gravsten, urnesten og plænesten

Hvor kan I levere gravsten?

Vi kan levere din gravsten, urnesten eller plænesten direkte på kirkegården eller en valgt dansk postadresse. Vi leverer på alle brofaste øer og på Bornholm samt Grønland.

Ved levering til Bornholm, Grønland og de Danske småøer, bliver der pålagt et tillæg.

Levering med opstilling af urnesten

Kan I levere en urnesten med opstilling?

Vi leverer urnesten (plænesten og gravsten) med opstilling på gravstedet, i store dele af landet . Opstilling er inkluderet i vores priser.
Opstilling tilvælges under leveringsinformationer. Kontakt os hvis du er i tvivl.

Se kort over områder med opstilling her

Opstilling af gravsten

Hvordan opstiller man selv sin gravsten efter modtagelse?

Det er meget simpelt at opstille sin gravsten efter modtagelsen. Vi har lavet en lille video der viser hvordan man gør.

Genbrug af gravsten

Kan man genbruge en eksisterende gravsten eller urnesten?

Man kan sagtens genbruge en gravsten eller urnesten, hvis bagsiden af stenen er pæn. Ved indlevering af stenen til os, kan vores stenhugger gennemgå den, og komme med et tilbud på hvordan den kan benyttes.

Genbrug af plænesten

Hvis man har en urnesten som har ligget i en plæne, kan bagsiden ofte sandblæses for at igen give den en pæn, ren og ensartet overflade. Efterfølgende laves inskription som på en ny sten.

Marksten lavet til gravsten

Jeg har tænkt på, hvis man har en sten, evt. en marksten, som man gerne vil bruge som gravsten, er det så muligt?

Som udgangspunkt er der ikke noget galt i at finde en marksten og benytte den som gravsten. Dog skal det nævnes at der i danske marksten ofte kan forekomme revner, også kaldet stik. Disse revner kan udvikle sig, og måske flække stenen når man begynder at arbejde med den, eller den kommer ud at stå i vind og vejr. Stenen kan også have en "hul skal" som falder fra hinanden når stenen bearbejdes. Som oftest er der ingen problemer forbundet med marksten, men vi forbeholder os retten til at sige nej til at udføre opgaven, hvis vores stenhugger bedømmer at stenen er for dårlig. Stenen skal indleveres hos os hvis vi skal bearbejde den.

Bronzefigur på gravsten

Kan det lade sig gøre at få en figur i bronze på en gravsten?

Man kan sagtens få en dekoration på sin gravsten eller urnesten. Udvalget kan ses her Hver figur har et nummer som man kan angive i feltet bemærkninger når man bestiller sin gravsten eller urnesten. Vi vil efterfølgende sende en mail med faktura på figuren, samt direkte link til betaling af denne. Når vi har modtaget betaling for figuren bestiller vi den, og stenen kan gå i produktion.

Leveringstid på gravsten

Hvor hurtigt kan jeg få leveret en gravsten?

Som hovedregel leverer vi alle gravsten og urnesten inden for 2 - 4 uger. Vi samler alle vores ordrer sammen, så vi kan producere en stor mængde på samme tid, og dermed holde omkostningerne nede. Dette betyder i sidste ende, at du som kunde sparer en masse penge. Hvis du skal bruge din sten inden for en kortere tidshorisont er du velkommen til at kontakte os, så finder vi frem til en løsning.

Alger på ru gravsten

Kommer der til at gro alger på en ru gravsten?

Der vil altid med tiden komme lidt alger på stenen, og hovedreglen er at jo flere træer og buske der er i nærheden, jo flere alger vil der komme på stenen. Mængden af alger afhænger også meget af hvor meget af vejret, da meget vådt vejr giver flere alger. På de glatte sten sætter algerne sig ikke fast. Det er dog meget nemt at holde algerne væk med algefjerner. HUSK at benytte en algefjerner der ikke slår planter ihjel.

Vedligehold af gravsten

Er der nogen form for vedligeholdelse på en gravsten?

I princippet er der ikke vedligehold af gravstenen, blot rengøring og fjernelse af eventuelle alger.

Gravsten med glatpoleret overflade

På en glatpoleret gravsten eller urnesten er det typisk jord, støv og smuds der sætter sig i bogstaverne. Dette fjernes nemt med vand og en blød børste. Desuden kan de ru kanter med tiden få algebelægning, især hvis de står under buske eller træer. Disse kan nemt fjernes med miljøvenlig algefjerner. Husk at benytte algefjerner der ikke skader bevoksningen.

Gravsten med ru overflade

Smuds og jord i bogstaverne fjernes nemt med vand og en blød børste. På de ru gravsten kan algerne over tid godt sætte sig fast. Især på gravsteder under buske eller træer, har algerne gode vækstbetingelser, og desuden giver vådt vejr flere alger. Algerne kan dog nemt fjernes med miljøvenlig algefjerner, men husk at anvende en algefjerner der ikke skader de beplantninger der er på gravstedet.

Praktiske informationer ved dødsfald

Som efterladt er der en række forhold man skal forholde sig til, vi giver her en kort gennemgang.

 

10 gode råd fra Kirkeministreriet

1. Bedemand
Ved dødsfald er der tradition for, at de pårørende henvender sig til en bedemand og aftaler, at bedemanden på vegne af de pårørende skal tage sig af en lang række praktiske forhold i forbindelse med dødsfaldet og begravelsen. Der er imidlertid ikke pligt til at bruge bedemand. De pårørende kan vælge selv at stå for alt vedrørende begravelsen. Eller de kan aftale med bedemanden, at de selv ordner nogle ting, mens bedemanden klarer andre forhold. Mange vil i en sådan situation føle ubehag ved at skulle forholde sig til priser og ydelser. Det gælder imidlertid også her, at jo mere man selv tager sig af, jo billigere kan begravelsen gøres. Spørg derfor bedemanden om prisen på de forskellige ydelser, før der bliver indgået aftale. Hvis du vil klage over forhold i forbindelse med bedemandsbranchen, kan du kontakte Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Du kan finde nærmere oplysninger om det på følgende link: ankenævnet-for-bedemandsbranchen.

2. Ligklæder
Der er ikke noget krav om, at afdøde skal iklædes særlige ligklæder. Der er ikke noget i vejen for, at afdøde lægges i kisten i sit eget tøj.

3. Rustvogn
Der er tradition for, at kisten bliver transporteret i en rustvogn. Man må imidlertid gerne selv stå for transporten af kisten. Transporten skal dog foregå på en sådan måde, at straffelovens bestemmelse om usømmelig omgang med lig ikke bliver overtrådt. Man skal desuden være opmærksom på, at der ikke sker forstyrrelse af den offentlige orden.

4. Kister og urner
Lig, som skal begraves på en af folkekirkens kirkegårde, og lig, som skal kremeres, skal være anbragt i kiste. Der er ingen særlige krav til, hvordan en kiste skal se ud. Hvis en kiste er større end normalt, kan det dog betyde, at den ikke kan nedsættes i gravstedet. En kiste, der skal nedsættes på en kirkegård, må hverken helt eller delvist være fremstillet af plastic eller andet uforgængeligt materiale. Det er ikke tilladt at anvende plasticposer eller plasticindsatse. Hvis kisten er lavet af et materiale, som er forholdsvis vanskeligt forgængeligt, f.eks. metal og nogle træsorter, kan fredningstiden for gravstedet blive forlænget. Det har indflydelse på prisen for erhvervelse af gravsted. Hvis anskaffelse af kiste sker gennem en bedemand, så spørg bedemanden om fordele og ulemper ved de forskellige modeller. Ud over forskel i pris kan der være forhold ved kistens kvalitet eller konstruktion, som de pårørende tillægger betydning. Den naturlige nedbrydningsproces bevirker, at graven på et tidspunkt synker sammen. Det er forskelligt, hvor hurtigt dette sker, og det kan bl. a. afhænge af kistens beskaffenhed, jordbundsforholdene og den teknik, der er anvendt ved jordpåfyldning. Hvis afdøde skal kremeres, er det krematoriets bestyrelse, som afgør, om kisten er egnet til brænding. Hvis kisten er større end normalt, kan det være umuligt for krematoriet at brænde den. Man bør derfor altid kontakte kirkegården, hvis man ønsker at bruge en hjemmelavet kiste. På den måde kan man på forhånd sikre sig, at der ikke opstår problemer. En urne, som er fremstillet af plasticmateriale eller andet langsomt forgængeligt materiale, må kun jordfæstes, hvis kirkegårdsbestyrelsen på forhånd har givet tilladelse. Der er også mulighed for, at asken kan jordfæstes uden brug af urne.

5. Kirkelig begravelse
De fleste ønsker en kirkelig begravelse. Når man ønsker det, kan det anbefales at tage kontakt til præsten, straks efter at dødsfaldet er sket, for at aftale, hvornår højtideligheden skal holdes, og hvor den skal foregå. Kontakten til præsten kan eventuelt ske gennem kirkekontoret. Det er almindeligt, at de pårørende har en samtale med præsten, hvor man bl.a. kan aftale, hvilke salmer der skal synges. Der er salmebøger til rådighed i alle folkekirkens kirker og kapeller. Det er derfor ikke nødvendigt at få trykt et særligt blad med de salmer, der skal synges, medmindre man aftaler, at der skal synges tekster, som ikke findes i salmebogen.

6. Gravsted
Det er på de fleste kirkegårde muligt at vælge mellem forskellige typer af gravsteder. F.eks. mellem kistegravsteder af forskellig størrelse og udformning, urnegravsteder og kiste- eller urnenedsættelse i fællesplæne. Når der skal vælges gravsted, så spørg, hvilke valgmuligheder der er, og bed om at se priserne for erhvervelse af de forskellige typer af gravsteder. Prisen kan variere en del mellem de forskellige typer af gravsteder. Prisen er desuden afhængig af, om afdøde var medlem af folkekirken eller ej. Den er normalt også afhængig af, om afdøde boede i den kommune, hvor kirkegården ligger, eller et andet sted.

7. Vedligeholdelse
Et gravsted skal vedligeholdes. Det kan de pårørende vælge selv at gøre, når det drejer sig om et almindeligt kistegravsted eller urnegravsted. Mange vælger imidlertid at indgå en aftale med kirkegården om vedligeholdelse. Der kan mod betaling af et engangsbeløb indgås aftale om vedligeholdelse i hele brugs- eller fredningsperioden. Der kan også løbende træffes aftale med kirkegården om vedligeholdelse. Hvis det sker, vil kirkegården normalt opkræve betalingen en gang årligt. Bed om at se kirkegårdens priser for de forskellige muligheder for vedligeholdelse, før der bliver indgået en aftale. Hvis begravelsen sker i et fælles gravsted, er det normalt obligatorisk, at der skal betales for vedligeholdelse med et engangsbeløb, som dækker hele fredningsperioden. Ved begravelse i et fælles gravsted, er der normalt også meget begrænsede muligheder for valg af individuelt gravminde.

8. Hvordan finder jeg oplysninger om min kirkegård?
Reglerne for udsmykning og beplantning af gravsteder m.m. kan være forskellige fra kirkegård til kirkegård. Der kan også være forskel på, hvad der er tilladt på forskellige afdelinger på en kirkegård. Det er derfor en god idé at bede om at se et eksemplar af kirkegårdsvedtægten, før man vælger et bestemt gravsted. I kirkegårdsvedtægten kan man se de almindelige ordensregler og bestemmelser, der gælder på kirkegården. Men også regler om udsmykning og beplantning af gravsteder samt udformning af gravminder. Da disse regler kan variere fra en del af kirkegården til en anden, er det ikke mindst nødvendigt at kende dem, hvis man har særlige ønsker til, hvordan et gravsted skal se ud. Det er kirkegårdens bestyrelse, som beslutter, hvilke regler der skal være. Kirkegårdsvedtægten skal i øvrigt også indeholde de forskellige takster, som skal betales for brugsret til gravsteder og vedligeholdelse m.m.

9. Flytning af kister og urner
Valg af gravsted er en beslutning, der rækker mange år frem i tiden. Det er meget vanskeligt at få tilladelse til at flytte et lig, der er begravet i kiste. Det skyldes, at der ikke alene skal tages hensyn til gravfreden, men også til sundhedsmæssige og etiske forhold. Et lig kan kun flyttes, hvis stiftsøvrigheden giver tilladelse. På grund af de restriktive regler, sker det næsten aldrig. Reglerne for flytning af urner er ikke helt så restriktive, bl.a. fordi der i disse tilfælde ikke skal tages de samme hensyn til sundhedsmæssige forhold. Det er kirkegårdsbestyrelsen, der kan give tilladelse til at flytte en urne. Kirkegårdsbestyrelsen skal i den forbindelse bl.a. inddrage hensynet til gravfreden. Da urner ofte er nedsat meget tæt på hinanden, skal der ikke alene tages hensyn til gravfreden for den afdøde, hvis urne ønskes flyttet, men også til gravfreden for de øvrige urner eller kister, som kan være nedsat ved siden af den urne, der ønskes flyttet.

10. Hvis du vil vide mere…..
På Kirkeministeriet hjemmeside kan man via funktionen "Find sogn" finde oplysninger om hvert enkelt sogn i Sogneportalen. Man kan bl.a. finde navne og e-mail-adresser på præster og menighedsråd. Mange sogne har egen hjemmeside, hvor man kan finde yderligere oplysninger om bl.a. kirkegården. I Sogneportalen er der links til sognenes egne hjemmesider. Det følgende link er en genvej til love, bekendtgørelser mv. vedrørende begravelse og ligbrænding i Retsinformation.

Reference: http://www.km.dk/borgerportal/doedsfald/praktiskeraad.html